top of page

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid:

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boeren Brouwers en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Leeftijdsbeperking:

  • U moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt om alcoholische dranken te mogen kopen volgens de wetgeving van uw land of regio.

  • Door het plaatsen van een bestelling bij Boeren Brouwers bevestigt u dat u de vereiste leeftijd heeft om alcoholische dranken te mogen kopen.

 3. Bestellingen:

  • Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en kunnen worden geweigerd of geannuleerd op basis van onze discretie.

  • We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid alcohol die aan een individu kan worden verkocht te beperken.

 4. Prijs en betaling:

  • De prijzen van onze producten worden duidelijk vermeld op onze website en zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

  • Betaling moet worden gedaan op het moment van bestelling, tenzij anders overeengekomen.

 5. Levering:

  • We streven ernaar om uw bestelling binnen de geschatte levertijd af te leveren. Houd er rekening mee dat de werkelijke levertijd kan variëren afhankelijk van de bestemming en externe factoren.

  • Levering wordt gedaan op het opgegeven afleveradres. Zorg ervoor dat het adres correct is ingevoerd, want wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd afgeleverde bestellingen als gevolg van onjuiste informatie.

 6. Eigendomsvoorbehoud:

  • Alle geleverde producten blijven eigendom van Boeren Brouwers totdat volledige betaling is ontvangen.

 7. Retourneren en restitutie:

  • Voor informatie over ons retourbeleid en restitutiemogelijkheden verwijzen we u naar ons aparte retourbeleid.

  • In geval van een defect of beschadigd product, neem dan contact met ons op binnen 3  dagen na ontvangst van de bestelling.

 8. Aansprakelijkheid:

  • Boeren Brouwers is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 9. Geschillen:

  • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. 
    

Door gebruik te maken van onze diensten en het plaatsen van een bestelling, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

bottom of page