top of page

Juridische kennisgeving

Deze juridische kennisgeving bevat belangrijke informatie met betrekking tot uw gebruik van de diensten en website van Boeren Brouwers. We raden u aan deze kennisgeving zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van onze diensten of de website bezoekt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten:

  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze merken, logo's, ontwerpen, inhoud en andere materialen op onze website zijn eigendom van Boeren Brouwers of worden onder licentie gebruikt. Het is verboden om deze materialen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken op welke manier dan ook.

 2. Gebruiksbeperkingen:

  • U stemt ermee in om onze diensten en website alleen voor legitieme en wettelijke doeleinden te gebruiken. Het is verboden om onze diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving of om schade toe te brengen aan onze systemen, inclusief pogingen tot ongeoorloofde toegang, hacking of het introduceren van schadelijke software.

 3. Externe links:

  • Onze website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van deze externe websites. Het volgen van deze links is op eigen risico.

 4. Privacy:

  • We respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 5. Beperking van aansprakelijkheid:

  • We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen geen garantie geven voor de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op onze website. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit uw gebruik van onze diensten of de website.

 6. Wijzigingen in de kennisgeving:

  • We behouden ons het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. De herziene kennisgeving wordt van kracht zodra deze op onze website wordt geplaatst.

 7. Toepasselijk recht en jurisdictie:

  • Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. 
    

Als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website.

bottom of page