top of page

Privacybeleid

Bij Boeren Brouwers hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

 1. Informatie die we verzamelen:

  • We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of met ons communiceert, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, leeftijd en voorkeuren.

  • We verzamelen ook informatie over uw interactie met onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, verbindingsgegevens, klikgedrag en paginaweergaven.

 2. Doeleinden van de verwerking:

  • We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en onze website te beheren en te verbeteren.

  • We kunnen uw informatie gebruiken om u te informeren over onze producten, diensten, aanbiedingen en evenementen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven.

  • We kunnen uw informatie gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten en belangen te beschermen.

 3. Delen van uw informatie:

  • We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve indien nodig om onze diensten te leveren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en belangen te beschermen.

  • We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners en dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, IT-dienstverleners en marketingbureaus.

 4. Beveiliging van uw informatie:

  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

  • We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om onze diensten te leveren of om onze website te beheren.

 5. Bewaring van uw informatie:

  • We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.

 6. Uw rechten:

  • U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden.

 7. Wijzigingen in dit privacybeleid:

  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. De herziene versie wordt van kracht zodra deze op onze website wordt geplaatst.

bottom of page